Zakaj Master Doctor?

9 načel, ki zagotavljajo zdravje in uspeh*

Po več kot 30 letih kliničnega dela zdravnice, specialistke družinske in urgentne medicine, prebranih več tisoč knjigah in člankih, številnih izobraževanjih, napisanih programih za osebnostno rast, življenje brez strahu, kakovostno ter zdravo življenje … po letih dela, ko sem individualno pomagala resnično tisočim in reševala življenja v najbolj masovni nesreči v zgodovini Slovenije … po uspešno zaključenem izobraževanju na vseh stopnjah, vključno z doktoratom znanosti na področju medicine in po dolgoletnem uspešnem svetovalnem delu za zasebne ter javne inštitucije je jasno, da je vse to znanje in izkušnje mogoče strniti v nekaj osnovih načel, na katerih temelji uspešno in zdravo življenje.

Zdravje in življenjski uspeh temeljita na ključnih devetih načelih. Doseganje dobrega počutja, ciljev in uspehov ter uspešnosti zdravljenja lahko izniči pomanjkanje le enega izmed načel!

Ko ste v zadregi in ne veste kako naprej, se lahko vedno znova vračate na devet načel in jih ocenjujte z 1 do 10! 1 je najnižja ocena, 10 je najvišja. Ko ugotovite, da neko načelo popolnoma ustreza vašim danim razmeram, mu podelite oceno 10. Če mislite, da lahko naredite na tem področju več, ga ocenite slabše. Nenehno strmite k doseganju višje lastne ocene.
Lahko ste na več področjih zelo močni, toda če ste šibki na kritičnem, naj bo to le eno področje, lahko že samo to vpliva na zmanjšanje možnosti za uspeh in dobro zdravje. Zato izboljšajmo kritična mesta!

1. načelo bistva

S tem načelom preverite in ugotovite, kaj želite v svojem življenju? Kateri so vaši cilji – delovni cilji, cilji v zvezi s kariero, odnosi, zdravjem, dohodkom, materialnimi dobrinami?
Vzemite si čas in razmislite, kaj so vaši pravi cilji, kaj resnično želite, kaj vas resnično osrečuje? Bodite iskreni do sebe in oblikujte cilje tako, da dosegate bistvo zaradi vas samih. Ne zastavljajte si ciljev, ki vam jih postavljajo v vašem imenu drugi.
Postavite svoje cilje, ki so pomembni vam, saj ste vedno zvesti tudi drugim tako kot boste zvesti sami sebi. Vse je lažje, ko so cilji v skladu z vašimi vrednotami.
Ko imete oblikovane svoje cilje, določite ceno, ki jo boste morali plačati, da boste prejeli za vas pomembne stvari v življenju in bodite pripravljeni slednje plačati. Nikoli ni nekaj za nič. Za vse, kar je v življenju vredno, je potrebno plačati ceno in to vnaprej. Glavni razlog, da ljudje ne dosegajo uspeha je, da niso pripravljene plačati cene vnaprej. Ljudje pogosto rečejo: “Če želijo, da naredim več, naj me več plačajo. Če želijo, da bolje delam, naj mi dajo boljše delo. Če želijo, da bolj skrbim zase, naj mi dajo več prostega časa, več denarja za zdravo prehrano.” V življenju se izkaže, da morate najprej delati trdo, delati več in se več učiti vnaprej in po »zakonu setve in žetve« boste dosegli boljše delo, boljši položaj, boljše zdravje, dohodek, odnose.
Obvežite se sebi, da boste dosegli pomembne cilje. Obvežite se svojim odnosom, delu, nadrejenemu, zdravju, finančni neodvisnosti, duševnemu miru. Ljudje se danes težko obvežejo. Če se ne boste obvezali, ne boste nikoli dosegli česar ste dejansko sposobni ali je vaša velika želja. Ali poznate razliko med željo, idejo in ciljem?
In, če niste ali ne morete biti popolnoma predani svojemu delu, razmislite o zamenjavi dela, saj to verjetno pomeni, da delo za vas ni pravo. Posvečajte se tistemu, v kar lahko vložite celotno srce, ker boste le tu lahko dosegli zadovoljstvo, ki vam je na voljo v življenju. Posvečajte se svojemu telesu, ga
poslušajte in se zavežite, da boste skrbeli zanj po najboljših močeh, za ohranitev ali izboljšanje zdravja.

2. načelo koncentracije

Izjemno pomembni sestavini uspešnega življenja sta osredotočenost – fokus in koncentracija. Osredotočeni ste, ko dejansko in popolno veste, kaj želite. Koncentracija je metoda, da vztrajate na poti do tega, kar res želite, dokler tega ne dosežete. Delate brez odklonov ali motenj.
Ključ koncentracije je postavljanje prioritet in pri tem upoštevate Paretovo pravilo 80/20. Torej se posvečate, delate 20% časa tisto, kar prinaša 80 % rezultata, torej delate »le« na vam najpomembnejših aktivnostih, resnično osredotočeni – koncentrirani ste na 20 % nalog. Postavite prioritete v svojem življenju, da bo potekalo vaše življenje skladno z vašimi vrednotami in prepričanji.
Velja, da če/ko imate dobro mnenje o sebi, se počutite dobro, ste na pravi poti! In, če zaradi kateregakoli razloga nimate dobrega mnenja o sebi, verjetno ne delate pravih stvari za vas in verjetno nimate pravilno postavljenih prioritet. Žal, kar 90% ljudi nima pravilno postavljenih lastnih prioritet in zato niso niti srečni, niti zdravi, niti uspešni.
Koncentrirajte se le na eno stvar. Ne poskušajte narediti več stvari hkrati, pač pa naredite vam najpomembnejše, kar se da dobro in delajte, dokler tega v celoti ne dokončate. Največji ponos in zadovoljstvo občutimo, ko dokončamo sebi pomembno nalogo! Ne glede na to kako majhna ali velika je! In, nič ni bolj moreče, kot če svoje pomembne naloge pustimo, da se kopičijo in jih odlagamo. Delajte pomembne naloge, se koncentrirajte nanje in jih v celoti dokončajte. Ali znate postaviti hirearhijo nalog?

3. načelo odličnosti

Študije uspešnih ljudi so si enotne v ugotovitvi, da so vsi na vsaki stopnji življenja delali tisto, kar so bili njihovi cilji in so delali po svojih najboljših močeh. Že samo to jim je prineslo uspeh na njihovem področju.
Vedno gledate nase kot na zmožne doseči odličnost pri vsem, kar delate. Tudi v skrbi za zdravje je le najbolje dovolj dobro.
Bodite vedno najboljši pri tem, kar delate. Ne zadovoljite se, da ste drugi najboljši.
Imejte resnično radi kar delate, saj temu namenjate svoje življenje, svoj čas in v to vložite celotno srce.
Verjemite v to, kar delate in verjemite, da lahko vaš prispevek nekaj spremeni.
Če nimate dovolj radi kar delate, da bi bili pri tem najboljši, to verjetno ni prava odločitev za vas. Morda je nastopil trenutek, da poiščete tisto, kar res radi delate, želite, je povezano z vašim načelom št. 1 – bistvom.
Veliko ljudi je že ugotovilo, da če so zvesti sami sebi in vztrajajo pri tem, ko najdejo nekaj, kar radi delajo in delajo le to, kar res radi delajo, zaslužijo ne le daleč več denarja, temveč dosežejo daleč več zadovoljstva in zdravja v življenju. Ali znate na enako dober način, kot izbirate svoje naloge, izbrati tudi ljudi?

4. načelo odgovornosti

Zavedajte se, da ste in da boste vedno popolnoma odgovorni za svoje življenje na vseh področjih. Odgovornosti ne zanikajte, tudi za lastno zdravje ne, in se ji nikoli ne odpovejte. Le ljudje, ki upajo in
znajo sprejeti odgovornost za svoje življenje, so uspešni, neodvisni, mentalno in fizično zdravi. Ne dopustite, da je nekdo drug odgovoren za vas ali na mesto vas.
Vedno ste glavna ustvarjalna sila svojega življenja – lahko ga naredite veličastnega ali pa ga pustite, da gre mimo vas, vendar je to vedno 100% vaša odgovornost in odvisno le od vas samih.
Vedno ste samozaposleni, ne glede na to, kdo vam daje plačo. Vedno delate »zase«. Zato ste sami odgovorni, da delate maksimalno učinkovito, se izobražujete skozi vse življenje.
Bodite odgovorni do časa. Ko porabite čas, ga v bistu podarite, sebi ali nekomu drugeme in mu s tem podarite del svojega življenja. »Življenski čas« je vaša največja dragocenost, uporabljajte ga odgovorno. Kako vešči ste v uporabi časa?

Ali želite nadaljevati z branjem celotne vsebine? Katero načelo vas najbolj pritegne?

* prilagojeno po Brian Tracy

Varstvo osebnih podatkov
Splošni pogoji uporabe 

Master Doctor d. o. o. – zdravstvena dejavnost
Prečna ulica 2, 6230 Postojna

Davčna: 89231295
Matična: 6880983000
TRR: SI10100 – 005 4399 147

KONTAKT

M | 040 / 70 60 15

support@master-doctor.net